Jdi na obsah Jdi na menu
 


Eva

16. 2. 2012

JUC. Eva Bartošová

(* 10. září 1975, Bratislava, Slovensko) je malířka, výtvarnice, genealogička, historička, šachistka, misionářka, vizionářka Panny Marie, Ježíše Krista a světců. Navštěvovala ZŠ v Modre, pěvecký kroužek a sbor a mnohé jiné, Lidovou školu umění v Modre, obor výtvarný, různé jazykové kurzy, učení se od různých výtvarníků a mnohé jiné, Obchodní akademii v Trnavě, specializaci marketing, Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, biblickou školu YMCA v Bratislavě, pokračovala v různých oblastech samostudiem různých věd a umění. V minulosti pracovala v různých firmách a státních institucích, v PR a marketingu pro jednu z nejvýznamnějších PR a marketingových agentur a první na Slovensku ProPublicum a tím pro různé firmy, vládu a Delegaci Evropské komise a organizovala mezinárodní konference. Věnuje se úspěšně genealogii a historii. Bývá v Modre, kde byla při zakládání divadla.

Pochází z nejvýznamnějších královských rodů celé Evropy a významných náboženských osobností a světců. Z Napoleona Bonaparta a Fridricha Falckého a dva krát Jakuba I. a královských rodů celé Evropy, čili má dědičné tituly a členkou řádů španělských, portugalských, francouzských, italských a mnoha jiných, majíce takovou i národnost. Plynule mluví: slovensky, česky, anglicky, německy, francouzsky, rusky, portugalsky. Rozumí katalánštinu, galčinu, španělštinu, italštinu, slovanské a románské jazyky, hebrejštinu, latinu. Slovenštinu a češtinu má jako jazyky ve kterých vyrůstala minimálně dvojjazyčně kromě jiných. Aktivně se celý život věnuje denně několika sportům. V minulosti to byla především kulturistika, běh, basketbal, volejbal, gymnastika, turistika, tanec, cyklistika, tenis, stolní tenis, soft-tenis, jóga, plavání. Roky se věnovala denně zejména kulturistice. V současnosti převládá zejména turistika, plavání, cyklistika, jóga. Volejbal studovala na Obchodní akademii, kulturistice se věnovala několik let denně a jógu studovala na Právnické Fakultě UK pod vedením Paedr. Juraje Gajdoše, PhD. a ještě k tomu i pak hodně literatury o ní. Závodně se věnovala od brzkého dětství šachu. V praxi dělala is výtvarným uměním marketingu vlastním téměř v každé práci a v současnosti se věnuje výtvarnému umění velmi aktivně několik let a je zařazena mezi předních slovenských malířů a výtvarníků a mezi světových předních a nejtalentovanějších charismatických malířů.Religiózní životopis zjevení

   Narodila se na Alláha (Olega) 10.9. což je mezi svátky 5-6 Marií.

Předkové

Předkové z obou stran byly různého vyznání a pořádně věřící. Na Evu ze začátku nejvíce zapůsobily prababička rkatolíčka, která vyšívala na oltáře a byla velmi věřící a denně se dokola všude modlila a měla krásně katolicky doma vyzdobené a velké sochy Panny Marie a Ježíše, její manžel byl evanielik německé národnosti, a jeho rodiče dali děti podle pohlaví na víru, dcery katolickou a synové evangelickou. http://www.youtube.com/watch?v=cDwNir7TI6Q, dále pochází ze silné katolické rodiny, z obou stran, své matky.

Babka z jiné strany zase byla z Čech, z katolíků navštěvujíc různé jiné církve, zejména kde se četla Bible a pocházela z Francouzů a jiných předků, z nejvyšší šlechty Evropy, z králů celé Evropy. Dědeček působí jako evanielista v křesťanských sborech, původně byl evanielik. V rodokmenu z obou stran jsou světci, misionáři i nem. ev. farář a jiné významné náboženské osobnosti slovenské i z celé Evropy. Pochází z Napoleona Bonaparta a Fridricha Falckého, minimálně dva krát z Jakuba I., Habsburků, i králů celé Evropy, téměř z každého státu Evropy, majíce dědičné tituly a členství v řádech.Duchovní obdarování a zjevení, církve

Vidění a exorcistický zázraky, občasné vidění duchovní říše měla už jako malé dítě a také Boží sny stejné jako vidění. Jako dítě navštěvovala církev a četla od malička Bibli. Jako dítě se učila o svatém výtvarném umění v kostelech, složení kostela, stavbě, architektuře, zobrazování Panny Marie a Ježíše a různé o svatém výtvarném umění. Jako mládež chodila do církve i k nedenominačným křesťanům na setkání, kde se živě hovořilo o Kristu, zázracích a moci jména Pána Ježíše Krista a důležitých základech. Na střední škole seděla rok vedle Oratoře Kopánka a denně četla celou střední školu Bibli a tak se učila s Biblí i anglicky denně a kázavala evanielium. Navštěvovala mnoho různých církví: Křesťanské sbory, apoštolské církev, evangelické církev, Katolickou církev, Vienna Christian Centre, Branhamistické sbory, skupinky, setkání, židovsko-křesťanské akce a jiné církve.

11. června v roce 2000, na Letnice, Den sv. Ducha, Šavuot, sv. Bartoloměje (ortodoxně) se znovuzrodila a od té doby prožívá denně velkou přítomnost Páně. Denně pak se jí přimlouvali sami lidé a ptali na Pána a různě se dařilo sloužit Bohu. O měsíc později než se znovuzrodila viděla Otevřené nebesa, duhu na oko podobnou smaragdu, která je kolem Kristova trůnu. Dostala dar křtít Duchem svatým jaký měl Ježíš, když dechl sv. Ducha na apoštoly a jiné dary a zkušenosti, např. dar různých křtů, které mohou někoho znehybnit a manifestace tohoto daru Ducha Svatého.

V září 2001 speciální dar snů, 15.2.2002 o 22.00 jazyky hebrejštinu, 18.3.2001 neďaleko Borského Mikuláše a Šaštínu s pořádnými exorcistickými a evanielizačními zázraky po křtu, 15.3.2003 dar uzdravovat jeden druh pomazání na jeden druh choroby, 16.3.2003 druhy jazyků (mnoho druhů-různé neznámé jazyky, kromě hebrejštiny, např. maďarštinu a mnohé neznámé čínštinu nebo japonštinu, některý latinský druh, různé zpěvy), 19.3.2003 dar rozlišení Pán Ježíš přišel v těle, o pár dní později Takto praví, v dubnu 2003 dar glosoálie 24 hodin denně prorokování a dar Seer, Potom následoval kompletní výcvik, rozdiktovania a mnoho zázraků a manifestace zázraků, udělování moci sv. Ducha, pomazání, moudrosti, velký exorcistický výcvik a velké pomazání Kristem přes dary, glosoáliu, Seer, dar psaní rukou a mnohé jiné dary a rozdiktovania věcí. Reálné pomazání a mocnosti zla a věci kolem toho. Dar udělovat dar uzdravovat 22. srpna 2010 s mocnými projevy Ducha, anděly a různými detaily.

Od té doby vidí andělů, duchovní říši, slávu Boží, Krista a Marii. Několikrát viděla Branhamův oblak nebo například ohnivý sloup na svém rameni jako měl W. M. Branham. Ze zázraků např. nové stvořené oblečení z toho, co měla v šatníku se vyměnilo na ní za jiné po modlitbě nebo zmrtvýchvstání morčete a uzdravení a mnohé jiné duchovní zkušenosti, zázraky. I slunce běhat po obloze av určité výši a dlouhou trasu a dlouho podobně jako u Mariánských vizionářů. Nebo zázraky se zvířaty a hodiny hraní se s motýly.

Maria se zjevila s poselstvím 9.-10.7.2007 a dříve bez odkazů. Bylo to po dohodnutí modliteb jedné katolické přitelkyně v Medjugorje přesně za mě a na moje přání, že tam jde mluvila. A řekla napůl soukromý a napůl veřejný odkaz přibližně takovýto: Řekla, že je matka jednoho člověka a tím pádem se zamaskovala a že bude vídat andělů Páně a andělů jako je ona a že bude s nimi mluvit. A až 7.4.2010 přišla na to, že je to byla Maria, neboť ona je matkou všech dětí. 

Nejprve se jí zjevoval Ježíš a andělé. Poprvé však Pána viděla jak dvouleté nebo tříleté dítě, tehdy kdy dítě vůbec začne vnímat něco, tak takové malé dítě (viz nahoře v textu podrobnosti), zjevil se jí Ježíš a kříž, když poprvé slyšela evanielium tak, aby ho pochopila a vyznávala své hříchy. S odkazem se poprvé objevila Mária až 9.-10.7.2007 nejprve Eve přišla do snu a když se probudila padala zpět spát, čili ji probudila několikrát a normálně se duchovně i fyzicky povídali a vyslechla si odkaz. S dalšími odkazy se Marie začala zjevovat v roce 2010 po čtení jedné Gospa stránky na svátek výročí její vodního křtu a narozením manželky toho co křtil a narozeniny Mirjana z Medjugorje a tehdy byla prezentace Marií dva dny velká a zázraky. Eva ji vidí denně několikrát, umí s ní komunikovat a roky od dubna 2003 ví denně komunikovat s Pánem. Vidí také sv. Terezii z Lilieux, sv. Antona Paduánského, sv. Rozálii z Palermu, sv. Ritu, apoštola Pavla ... Eva umí komunikovat is anděly, např. poselství přinesl i archanděl Michael, Gabriel, Rafael nebo se jí zjevil Allah celou noc u nohou byl a jiní svatí.


Traditions of catholicism in life of Eva in the past

Eva is Roman-catholic visionary. The love to Mary gave her old greatgrandmother Sidonia of Croatian origin, having great statue of Mary and Jesus at home in rooms where lived in the past her sister Veronika, daily praying in solo room in front of statues and daily praying in chapel, church, cemetry and at home. She embroidered 6 m long clothes on altars. She had at home also Seven Sorrow Mary, rosary on the wall under this picture and nice embroiders. She had near door crown of Christ from very long thorns. She lived in catholic world of faith and prayers. Eva slept with her as the child on bed opposite of Our Lady of Seven Sorrows, Mary and learened to pray and embroider. She learned me to embroider on altars. and other technics. She showed me for example candle of Thunder and talked about it. Grandmother Aurelia and greatgrandmother Sidonia had also other traditional catholic pictures, crosses, pictures, reliefs of Mary and Christ and angels. She lead me to the chapel of Our Lady of Seven Sorrows. Other steps of catholicism leaved on Eva Art folk school, where they learned how to build church, from what are composed and sculptures of Mary, i.e. sacred art. Then she studied in Trnava Commercial Academy daily near Oratorium listening masses and before it in excloster. Then studied Law faculty and Bible school.

Biblické znalosti

Eva Bartošová není jen běžný laik. Studovala Bibli ve velmi velkém pomazaní a hodně krát ji četla. Náboženství studovala i na Právnické fakultě UK, kde studovala nejen různá náboženství, ale i jógu, pod vedením Paedr. Juraje Gajdoše, CSc .. Jen pro srovnání, Žalmy její trvají nahlas za jeden den, co se týče schopnosti číst a ví co je kde napsáno do kříže a hodně teologie různého druhu, konkordanci, životopisy světců, Bibli, stovky apokryf a biblických knih, různé náboženské literatury a kázání prostudovala a navštěvovala biblickou školu YMCA a různé sbory. Ale nastudování ve velkém pomazaní je jiná paměť na Písmo a výklady Hospodinovy ​​přes dar Tak praví Hospodin a jiné dary, čili se nedá srovnávat s laiky vůbec, neboť to chápání je vysvětlováno Pánem a ne ďáblem.
Má za sebou LŠU čili Marii a kostely v jezuitském bývalém klášter, ZS v bývalém klášteře, urculinskom OA vedle Oratoře Kopánky rovnou mše každý den cize Salesiáni Don Boska, všechny církve, a bohaté zkušenosti se všemi církvemi vsechna apokryfy, konkordance, lecjaký bible. kurzy, knihy, všechny teorie téměř, jógu na PF UK, všechny náboženství včetně a zkoušky z nich, státníci na fakultách dvou co obsahují náboženství, YMCU a kázání denně po BA a jinde, úspěšně působení na obracení satanistů k Bohu a mnohé jiné.

První poselství

Maria se zjevila s prvním poselstvím 9.-10.7.2007 a ​​dříve bez poselství velmi mnoho krát, poprvé když Eva byla maličké děťátko a poprvé jí řekli evanielium a poprvé ho byla schopna vnímat a šla vyznávat hříchy a modlit se, viděla Krista nebo Marii. Bylo to po dohodnutí modliteb jedné katoličky v Medjugorje přesně za mě a na moje přání, že tam jde mluvila. A řekla napůl soukromý a napůl veřejný odkaz přibližně takovýto: Řekla, že je matka jednoho člověka a tím pádem se zamaskovala a že bude vídat andělů Hospodinových a andělů jako je ona a že bude s nimi mluvit. A až 7.4.2010 přišla na to, že je to byla Maria, neboť ona je matkou všech dětí.

První poselství co se týče linie poselství a stálého zjevování začalo 18.3.2010 více viz březen 2010.

Svědectví jiné osoby

Pannu Marii nad Evou viděl jeden člověk když byla asi teenagerka, modré nad ní a také jeho manželka viděla Marii a andělů a řekla jí to o mnoho let později.

Důraz ve službě

Eva byla povolána Pánem kázat pravé evanielium o svatosti, nehrešení, protože i démoni vidí Krista a třesou se a věří v něho, ale nečiní vůli Boží a nevyznávají sv. Ducha a Ježíše Krista přišlého v těle a nejsou spaseni a mnozí se odchýlily od pravého evanielia a jeho podstaty a ho nestihli slyšet. Pravé evanielium kážou najcharizmatickejší misionáři s projevy moci. V Bibli je uvedeno na hodně místech Starého i Nového zákona, např.. Gal 5:19-21, Zj 21:8, Mat 7:21 ... atd.. Eva vyznává shodu s tím, co je biblické a založené na sv. Duchu a zjevení v každé církvi a náboženství a převážně se shoduje s katolickými faráři a najcharizmatickejšími exorcistický misionáři, z nichž někteří jsou z katolíků i uznává některé pravdy protestantismu zároveň za biblické, čili se shoduje s katolickými faráři, kteří to ovládají. Tedy se shoduje v tom co je svaté, že je svaté. Její služba je založena i na exorcismu a projevech moci a službě Marii a Ježíšovi a nehledá hádky a neklid, ale klid a pravdu a roky ji mívá zjevovala Bohem a diktovala přes dary a tedy zná mnoho tajemství od Krista samotného, ​​až tolik, že se s tím nedá zabývat a totéž i co se týče některých věcí na zjevení, že je toho tolik, že se nedá všechno všude popsat, např. příjezdy Panny Marie a zjevování jsou takové bohaté, že by se to těžko napsalo, i zázraky. Důraz na svatost, charismatické dary%2