Jdi na obsah Jdi na menu
 


Červen

30. 1. 2011

Drahé děti,
věřte, že není hezké, když jdete do rozboru něčeho, co se nemá rozebírat.
Proto se vám nemá dát už žádné vysvětlení. Víra je víra a nikoli příděl slova tehdy, kdy chce někdo argumentovat tím, že nepřinese nic přesného.
(Maria Ev
ě, 2.6.2010, 21.00)
 
Hospodinovy děti,
sedíte v domě a Pan vás má v domě. Je to tak, ale tady je světlo zvané Maria a její myšlenka je také zajímavá a na potěšení. A to je vzácnost, že k vám chce mluvit. I dnes jsou peníze lákadlem, ale ne za každou cenu byste měli mít rozdělení všeho podle nich. Rodič se nezapře a materie je rodič také.
Volné věci jsou u mě a to je soulož? Ne! Já věřím v svaté věci a nikoli v komponenty PC nebo něco jiného. (Maria Evě, 2.6.2010, 22.00)
 
Drahé děti,
velmi nespěchejte se svatbou. (Maria Evě před 22.00, 2.6.2010)
 
Maličké moje dětičky,
jsem už tady a vím co chce Pán dát za odkaz. Vím, že Pán chce hezké věci také jako vy a On je Pán a ví co třeba. Sedět v kostele je také nezbytné a jít z něho také. Velmi je dobré, být v harmonii s Pánem a ne dělat to, co chce člověk. Sedět v kostele je od Pána, ale ne když někdo proti druhým něco má. Proto se dejte do svatosti a mějte čisté srdíčka.
Neboť ne každý přijde do kostela od Pána. (Maria Evě, 2. 6. 2010, 23.00)
 
Láska se nedá vysvětlit. (Maria Evě, 2. 6. 2010, před 21.00)

Láska se nedá přemístit. (Maria Evě, 2. 6. 2010, před 21.00)
 
Milý člověk je ten, kdo ví co je to láska.
Proto se nedejte zlákat někomu do jiné služby než chce Pán. Vítr je v
domě? Ne! Je venku. Proto chtějte i vítr i klid. (Maria Evě, 3. 6.
2010, 22.00)
 
Drahé děti,
nemějte bohů jiných přede mnou a proto nehrešte. A láska Kristova ať vám svítí ve vašich srdíčkách. Především se dejte pokřtít ve jméno Hospodinovo a nechte bajky. (Maria Evě, 5. 6. 2010, 7:30 v Dolním kostele v Pezinku)
 
Drahé děti,
nebojte se ničeho, protože jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Poľutujte proto své rozkoše a věnujte se více Slovu Božímu a modlitbě. Vejdeme do nebe po pěkné bohoslužbě a po pěkném dni s Pánem se dostane darů každému kdo má čisté srdce. (Maria Evě, 6.6.2010, 21.00)
 
Drahé děti,
rozbroje dejte ven ze srdcí a mějte své věci Hospodinovy jako první věc. Nechtějte ode mne něco špatného, protože já chci lepší věci dát vám jako víte. Pouze moje cesta vede ke spáse praví a to je úzká cesta. Není to cesta hříchu, sváru, smilstva, okultismu, závisti, rouhání Bohu. A to je moje cesta, že dáte přednost Bohu před znalostmi o okultismu. Nechtějte mít okultismus v sobě, protože se dějí přesné věci s některými falešnými bratry a sestrami a vy jejich nevíte odhalit. (Mária Eve, 6.6.2010, 22.00)
 
Drahé děti,
volejte k Pánu a prostě o různé milosti, těšte Jeho srdce, dejte Bohu místo v poledním životě a zabijte své hříchy, aby již nebyly v mém obzoru mezi vámi a mnou. (Maria Evě 7.6.2010, 21.00)
 
Drahé děti,
projde svět zlo, proto se dejte pokřtít, protože sníh není ještě a bude a ten má přesné období. Můj křest je od Pána a Sv. Ducha a to je křest na chápání zjevení jako od Pána. Ale ne každý má místo v mém domě a není tedy sůl co se leskne? Kamenná sůl. A to je sůl a kámen. Dva symboly a lesknou se! Lesknite se i vy jako kamenná sůl mého života, služby, lásky. (Maria Evě, 8.6.2010, 21.00)
 
Drahé děti,
starejte se o věci nebeské a nikoli pozemské, protože den je krátký a vy se staráte jen o věci pozemské. Dedíte, ale ne Boží království. Podobnost s Pánem je malá a vodojem je úplně plný Božího Slova. Tak pijte. (Maria Evě, 8.6.2010, 22.00)
 
Drahé děti,
svítí tu Můj Syn a Jeho Slovo se třpytí jako meč. Den je v konci, ale měnící se evanielium je od Pána? Ne! Je od satana a velmi seděl Pan doma a měl ruce čisté od zla. Pan netvořil to co chce satan, ale Pán. Netvořte si to, co si myslíte, že je správně. Věřte v evanielium takové jako je opravdu napsáno v Písmu. Řeč vaše ať se nekazí ničím o podstatě zla a podrobnostech o špatně. Sedm ctností je pro Pána malé něco? Ne. Velko a proto se dejte pokřtít Duchem svatým a vejděte do mých bran s veselí. Dělte se o všechno s Pánem a někdo ví co je to pomsta, ale opusťte pomstu a věřte v odpuštění a lásku. (Maria Evě 21.6.2010, v Klášterním kostele v Pezinku)
 
Drahé děti,
sedm ctností je pro vojenské účely příliš mnoho? Ne! Ale je to dostatečná zbraň proti ďáblovi. Volno si neudělejte v vyčinění dobra. (Maria Evě, 21.6.2010 v Dolním kostele v Pezinku)