Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení archanděla Gabriela a světců na svátek Růžencové Panny Marie

31. 1. 2011

Zjevení archanděla Gabriela a světců na svátek Růžencové Panny Marie

Drahé děti,
konečně přišel Pán do vašeho života. Za moje věci si nic nekoupíte? Koupíte! Klid! A to je to, co každý potřebuje! Věřte v evanielium Kristovo a věřte v jeho mocné jméno.
(Maria Evě, 7.10.2010, Kostel Sv. Ladislava, BA)
 
Předrahé děti,
klást odpor Bohu je špatné. Věřte, že já ho nekladou, ale dokonce naopak! Vyhledávám Pána!
(Rozália Evě, 7.10.2010, Kostel Sv. Ladislava, BA)
 
Hospodinovy děti,
jmenuji dnes znovu na velké pokání! Nejsem čarodějnice! Vy jste! Kdo bude spasen? Čaroděj nebude! Mám pro vás další květiny! Jsem rozhodnuta vám prodloužit život, pokud nebudete hřešit!
(Terezie Evě, 7.10.2010, Kostel Sv. Ladislava, BA)
 
Drahé děti,
konečně je ticho. Volejte k Bohu a věřte, že je to dobré! Pán volal k Bohu. Jsem tady a těším se z přítomnosti Páně.
(Maria Evě, 7.10.2010, Kostel Sv. Ladislava, BA)
 
Drahé děti,
kdo krade je ďábel. Věřte! A vy se dejte očistit a nezašpiňte se znovu! Nekradnite! Za dodržování Slova je nebe a za porušování peklo! Znáte desatero!
(Maria Evě, 7.10.2010, Kostel Sv. Ladislava, BA)
 
Předrahé děti,
kolik budu muset učit, když nemám nic od mého Otce v nebi zjeveno? Nevím, ale chtějte nové dary na chápání Otce jako měl Pán a nejen Marie.
(Sv. Antonín Evě, 7.10.2010, Kostel Sv. Ladislava, BA)
 
Drahé moje děti,
koláče jsou také v tomto roce dovoleno iv dalším, ale není dovoleno krást, smilnit a řešit spory hádkou. Volám k vám, jděte do kostelů, věřte a hlásejte evanielium, které nám svatým je dovoleno hlásat a které my, andělé obdivujeme, věříme a milujeme nade všechno.
(Archanděl Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
když věříte v procesy av inkvizici, nejste spaseni. Já nemám rád zabíjení nevinných! Je zrušen trest smrti a to je totéž jako kdybyste zabíjeli. Prodám vše a znovu budu mít nic? Ale Hospodin je vůdcem ve všem. I andělé jsou doma v chrámu. I on, Hospodin, je rád, když žehnáme a nezlorečíte. Nezlorečte, ale žehnejte!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti,
když leccos chcete, je tam leccos jiné než vy víte, tam, kde to hledáte to není. Pan připravil věci na budování do vašich srdcí přes myšlenky a obrazy. Proto je důležité zahájit každou činnost modlitbou v chrámu jako Pán.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti,
když zemřete, bude již pozdě. Pán má dnes pro vás ještě čas! Volejte k němu. Čiňte pokání a zařiďte vše pro své spasení. Nehrešte dále jako padlí Anděl, nebuďte též padlí!
(Gabriel Evě, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
Král králů je tady a proto se těším. Jsem rád, že andělé zpívají a vy také. A já vám to pomůžu dát do vašeho srdce, to, co zpíváte! Jsem rád vašemu hlasu, ale je srdce při tom úplně celé? Čiňte pokání ze zanedbávání meditace nad tím, co zpíváte.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
Veličenstvo je Pán náš! On je takový král. A vy ho takového neznáte. Věřte, že já ano. Jsem rád, že je takový král!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv.. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
když mé srdce plesá nad Marií, jsem rád, že se modlíte růženec. Já také nejsem v omylu a modlívám se také to, co vy. A rád. Těšte se z toho, co bude! Těšte se z budoucnosti.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv.. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
kolik věcí je pro vás špatných? I já? Tak se modlievajte i můj růženec pro archanděla Gabriela! A já vás budu žehnat!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti,
když mě poslechne, bude dobře. Ale Hospodin je můj Pán a on mi pro vás dal pokyny. Jsem rád, že je to láska k Marii, co vás vede dál do správních rozhodnutí.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
když přijde čas, já vejdu do vašeho domu a Pán také s velkou láskou! A vy uvidíte, že je to pro vás důležité, co chce Pán říct. Milujte Pána, Boha našeho!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti,
kdykoliv vejde Pan sem, je zde Pánovo dílo. Proto jej obdivujte a chtějte. Já sám jsem chytrý jako ti, co dělali tento chrám.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Předrahé děti,
koláčky Anton vzpomínal, že víte péct. Ale víte i jiná jídla, proto nejezte pořád to samé duchovně!
(Sv. Terezie Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
když víte všechno, tak buďte doma, ale vy nevíte to, co máte, proto jděte do chrámu. Ja sám tu čekám na vás!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
kolik krát budu mluvit? Ale poslouchejte hned! Prosím vás, jděte na bohoslužby! Víte jaká je to slast a rozkoš a láska? Já miluju mše. Přijďte!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Drahé děti moje,
přijďte sem a já sám na vás budu bdít! Pan nemá rád zlo! Buďte dobří a věřte! A v co? Pojďte zjistit do chrámu!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Dóm Sv. Martina, BA)
 
Předrahé děti,
když voláte k Bohu, řaďte si navzájem jako a zkoumejte způsoby. Věřte, že já vám dám ještě dnes jeden způsob a to je Růženec pro Sv.. Terezii z Lisieux. / Budu Tě nadále doprovázet! Jdi jinam! /
(Sv. Terezie Evě, 7.10.2010, Modrý kostelík, BA)
 
Drahé děti,
volte si to, co chce Pán! Volte si těsto, které nakvasujem já, Panna Maria! Pro vaše dobro! Volte si opravdu katolické těsto! Ještě jeden den a vejdete také za mnou! Ještě jeden rok a vejdete také za mnou! Ještě pár let a vejdete také za mnou!
(Maria Evě, 7.10.2010, Alžbetinky, BA)
 
Růženec pro Sv. Terezii z Lisieux
 
Leccos moudré dělejte a modlievajte se proto tento Růženec Sv. Terezie z Lisieux!
Pro tři zrnka:
Zdrávas Maria
, který miluje Sv.. Terezii z Lisieux.
, který předrahou jméno máš s Terezií z Lisieux zmiňované.
, který je mocný vyrodiť i ovoce Sv.. Terezie z Lisieux.
 
Na malá zrnka:
A Tebe, náš Bože, jsme často oslavovali a Sv.. Terezii z Lisieux také uctívali, aby požehnali Tvé panství i moc i čest i sláva.
 
Na velké zrnka:
Volejte k Hospodinu Bohu všemohoucímu, aby vymyslel to, co nás zaujme pro Sv. Terezii a pro nás jako jsme i my by chtěli Tobě sloužit, tak nás připrav jako Sv. Terezii z Lisieux.
 
Závěr:
Pane náš, přijmi dík za Sv. Terezii a její působení divy i láskou. Děkujeme za holčičku i za dospělou Terezii. Věříme, že jsi mocný nás s ní spojovat. Pane, Tvé království je tak krásné! Pane, Tvé království je taková zvláštní! Pane, Tvé království je takové zajímavé!
Věříme! Amen!
(Sv. Terezie Evě, 7.10.2010, Alžbětinky, BA)
 
Drahé děti,
kolik věcí chcete na Vánoce? Hodně! A kolik dostanete? A věříte, že Bůh dá dobré dary tomu, kdo je jeho dítě? Tak splňte podmínky a věřte, že čistí dostanou různé dary milosti.
(Maria Evě, 7.10.2010, Blumentál, BA)
 
Drahé děti,
krásné věci máte chtít. Nejsou kostely krásné? Zvolte si jedno a totéž? Ne! Ale jděte velebit Pána pořádně případně to On chce. Vozíčkáře si také brávajte s sebou!
(Maria Evě, 7.10.2010, Blumentál, BA)
 
Drahé děti,
kdy konečně pochopíte, že věřící mě milují, protože existuju! Volejte se doma krásně i na veřejnosti. Volejte krásné i mě a mých pastýřů. Volte si to, co chce Pán! Krásu a dobro! Pro Pánovy rozkoše jsem se zjevovala i zde v Blumentálskom kostele. Věřte, že je to zázrak a ráda vás vyléčím!
(Maria Evě, 7.10.2010, Blumentál, BA)
 
Drahé děti,
kolenko je provrtané? Ne? Je! A proto věřte v duchovno co se peněz týče! Vědy Pánovo a čistotu! Pane ví proč! Slovo a ještě jedno a nebude víra! Čili věřte, že závisí od toho, co posloucháte, proto poslouchejte to slovo, které chce Pán.
(Ježíš Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Drahé děti,
když věříte v jedno Slovo, věřte i ve druhé věci a proroctví! Když nevíte nic rozdělit na pravé a falešné, tak dbejte o slovo! A tam je napsáno: Podle ovoce je poznáte! A ovoce Ducha znáte, co je napsáno! Především láska se dá poznat.
(Ježíš Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Chudatko! Moje děti!
Věříte? Ba co! Nevěříte nic! Kdybyste věřili, mluvili byste o mně! Kdo nevěří v změnu někoho drahého a nemluví o Bohu co ví, tak nepřijde do nebe! Jsem ráda, že někteří takoví nejsou a pokorně vysvětlují pravdu! Je to velmi důležité vysvětlovat celou pravdu a vodit lidi s sebou na bohoslužbu.
(Maria Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Drahé děti,
když přijde Pán a ne Maria, budete rádi? Pan přišel a to je opravdu krása! Věřte, že je krásný! Kristus! Pan je oblečený krásně a vlasy má po ramena! Já také vím, co je to láska k Marii. Miluju ji. Ale já jsem to, co se chci zjevovat. Jsem tady a vidím vás. A vy věříte v zjevení Marie! Ale v Bibli jsou Pánovy zjevení! Věřte!
(Ježíš Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Drahé děti,
když skončíte bohoslužby, volejte ke mně vždy když ještě potřebujete Pánovo dílo a ducha. Já sám jsem tady a vidím vás a vy mě ne. Jsem tady v Notre Dame v Bratislavě! Přijdu i jinam!
(Ježíš Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Drahé děti,
kdykoliv vejdete do chrámu, věřte, že Hospodin je dovnitř! A vy ho jen nevidíte a Pan zvelebovat svůj dům jinak než vy! Milujte ho! Sláva Pánu volejte jako jiní svatí! Sláva Pánu! Volejte! A to chce Pán říct vám všem.
(Ježíš Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Drahé děti moje,
kdykoliv prosíte ve svém kostele, obrátíte se na mě, archanděla Gabriela, vyslechne vás Pán podle své vůle.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Jsem rád, že věříte a věřte, že je Gabriel můj anděl a jsme tu oba.
(Ježíš Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Jmenuji se Gabriel a jsem anděl a vy nemáte ponětí o mně. Nevíte o mně téměř nic! A já se vyjevím jen tak jako dá Pán, ne víc! A věřte, že je to na Pánovu slávu!
(Sv. anděl Gabriel Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Předrahé děti,
láska a kytičky jsou moje a vaše i Hospodinovy. Ale já mám i hrozby, abyste věřili v upozornění, které dnes Pán vyjevil, budou zázraky a věřte, že spasení je denní práce na vašich životech. Volám k vám! Věřte a věnujte se Pánu a Písma!
(Sv. Terezie Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Drahé děti,
sladká ozvěna je jen ozvěna a sladká vůle Páně ať není jen ozvěnou, ale i prací na díle. Budujeme srdce a ne leccos materiální. Materiální je také dobré a Hospodinovy, ale věřte v obojí pro Pána. Sám Ježíš. Praví Hospodin.
(Ježíš Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
Věřící děti,
já Mária mám pro vás něco pěkné:
 
Růženec pro růženec Pannu Marii
 
Na úvod:
Za to, že se tak modlievate v tomto chrámu, mám spoustu růženců, které neznáte. Modlievajte se jejich. Tady je ten slibovaný:
Na třech zrnkách:
Zdrávas Maria
, který miluješ růženec blahoslavenou Pannu Marii dnem i nocí a vyzdvihuje její jméno pro svůj dům Davidův.
, který věříš v Marii sám a žehná těch, kteří se jí věnují a rozšiřují její království.
, který mocně kraluješ v tomto chrámu skrze kněží své Krve a eucharistie a mší slavnostních a věčných.
Na malých zrnkách:
Zdrávas Maria
1. který věčně kraluje skrze růženec Pannu Marii.
2. který prodrala vystupuje v slávě kvůli naší Paní, Růžencové Panně Marii.
3. který rozděluje své růžence mezi svých vizionářů tak, aby byla oslaven růženec Panna Maria.
4. který velebí Boha v svatyních pro růženec Pannu Marii věčně a slavnostně av lásce šíří své slovo.
5. který přerozděluje své moci a znalosti skrze růženec Pannu Marii, která ať věčně svítí nám i našim dětem.
 
Na velkých zrnkách jako obvykle Otčenáš, Sláva.
Závěr
/ Přesně! Nebude jiný než takto říká Maria: /
Modleme se pro království Růžencové Panny Marie za moudrost a vůli pro kněze a členy růžencových bratrstev. Amen.
 
Zaslíbení
Pro jeho milosti zaslíbil Panna Maria pomoc při utváření růžencových bratrstev tomu, kdo s bude věnovat Růžencové Panně Marii a tomuto Růžence.
(Maria Evě, 7.10.2010, Notre Dame, BA)
 
/ Věř, že chci jít do Trinitářů! /
 
Drahé děti,
sláva Bohu! Sláva Bohu! Sláva Bohu! Volám k vám z chrámu Božího. Jsem ráda, že úpěnlivě voláte k Pánu! I já užije za vás i za sebe. Volejte spolu se mnou a končete s hříšným životem navždy. Obraťte své tváře k Bohu a nezkoušejte se ho oklamat!
(Maria Evě, 7.10.2010, Trinitárov, BA)
 
Drahé děti moje,
jsem tady v Trinitároch s Evou já, archanděl Gabriel. Volně se chovejte doma a ne v chrámu. Já také poslouchám a modlím se v chrámě. Jsem přece svatý a řády mají v Božím království své místo. Sláva Bohu, že jsme zdraví! Proto se věnujme Pánu s láskou a úctou! Věřte, že ani jeden anděl se nerúhava Bohu. Padlí andělé se mu rouhají a jsou věčně nespokojení.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Trinitárov, BA)
 
Drahé děti moje,
svatosvatá jste, ale ne všichni. Skoncujte s nečistotami, neboť ti co jejich milujete nejste svatí dostatečně na příchod do nebe. Vůz je připraven pro světců a pro vás? Peklo. Sám jsem ho viděl a je hrozné! Strašně to tam bolí na věky.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Trinitárov, BA)
 
Předrahé děti,
je zde i Gabriel a já Anton Paduánského. Vůz je pro mě a svatých a nikoli pro hříšníky! Těch berou zlí andělé do pekla! Světci nejsou hříšníci a vy se jmenujete svaté kněžstvo. Můj Pán se obrací na ďábla jako vy? Ne! Tak se na nikoho kdo je hříšník neobracejte s tím, aby vám poradil.
(Sv. Antonín Evě, 7.10.2010, Trinitárov, BA)
 
Děti moje malé a blízké Bohu,
sláva Bohu! Volte si dále svaté věci a studium různého druhu jako my andělé a archandělé. Vozte si s sebou Bible v autě a věřte, že je to na čtení.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Trinitářů, BA)
 
Předrahé děti,
sladkost Růžencové Panny Marie je vám, co jste v růženec bratrstvu známá. Já také v něm jsem a vím, že je to krásné, co my v nebi máme. Proto se modlievajte více druhů růženců.
(Sv. Antonína Paduánského Evě, 7.10.2010, Trinitářů, BA)
 
Moje děti svaté a dobré,
když se sejdete vedno na mou práci, nezapomeňte, že víra v anděly je součástí víry v Krista. On je Stvořitel a Věčný Bůh, proto věřte v pomoc andělů strážných i archandělů! A nerúhajte se jim nevěrou a zapření víry. Jsem rád, že se víra šíří různým způsobem, i přes víru v anděly. Neboť jak uvěří někdo v Hospodina, když nevěří v Slovo nebo andělů? Je to součástí víry.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Trinitářů, BA)
 
Drahé děti,
sláva Pánu, že jsme rádi z Pána celého a věrně mu sloužíme! Služte i vy věrně. Věrnost si připomínejte.
(Marie Evě, 7.10.2010, Trinitářů, BA)
 
Moje děti maličké,
ještě jsme v kapucínském kostele. Já jsem také tu a řeč nestojí. Věřte, že je tu krásně a já jsem rád! Jsem unavený z dnešního dne. Pan uvedl Evu do kapucínského kostela, ale není tady pěkně? Je! Jenže františkánů nenavštívit? Uvidíme. Pros o vodu!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Kapucínský kostel, BA)
 
Předrahé děti,
Kapucíni jsou bratři a mají se rádi jako i já a Anton. Pan volá členů řehole po měně a zná jejich. Sám vím co je to za jistotu, že je zde i on! Vidím ho.
(Sv. Antonín Evě, 7.10.2010, Kapucínský kostel, BA)
 
Vlažnost nesnáším! Pro vlažnost si nevidíte anděla strážného! Vlažnost je nemilovat Boha a hřešit. Nehrešte vůbec jak je nehřeší! Řekl jsem v Písmech, že vyhodím od sebe polovičatých lidí. Vejde se Pán k vám! Investujte do Bible.
(Pan Evě, 7.10.2010, Kapucínský kostel, BA)
 
Drahé děti,
kam jdu samá potupa Krista ve vašich životech. Nepotupujte někoho, kdo je svatý! Věřte, že je tady Pán a ctěte si jej. Já jsem ráda, že vůle Boží je neprevrátená, že je dobro a slušnost.
(Sv. Terezie Evě, 7.10.2010, Kapucínský kostel, BA)
 
Drahé děti,
i mě vyhodíte? Já jsem přece také Bible i sv. Duch! Mě jste vyhodili, mě jste zamítli. Nezamietajte nic svaté!
(Pan Evě, 7.10.2010, Kapucínský kostel, BA)
 
Malé děti,
Klást něco na odpor Bohu nemá smysl, když chcete být fit. Budete mít démonů a to je ta překážka: "Hřích." Já vím, že jsme to psali už ale z jiného pohledu. Volte si proto oddělit se úplně od zla! Kdo nemůže, ať prosí Pána.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Jezuitský kostel, BA)
 
Velké věci Pan jedná! Velké! A vy je nechtějte projít bez nastudování! Čtěte co konává v Písmu! Živý Bůh! Živo jednal! Čtěte všechno Boží!
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Jezuitský kostel, BA)
 
Předrahou děti,
krásné je to, co si vy vážíte. Važte si růženec a opatrujte jejich jako zlato. Dnes má Panny Marie Růžencové mnoho ovací od vás! I zítra se k tomu postavte zodpovědně a choďte na růženec.
(Sv. Antonín Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Drahé děti,
plevel a pšenice jsou ne totéž. Z Kuko neupeče chléb! Z pšenice ano, ale jaký! Voňavý a chutný! Křupavý! Pro lidi i pro zvířata z něj zůstane a vy ho vyhazujete někteří! Volejte k Bohu o chléb a když ho máte, važte si ho!
(Maria Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Moje děti kajícně a čisté,
hodně mám co dnes ještě rozdiktovať. A to chce čas. Já jsem rád, tady v chrámu u Fratiškánov mám spolubratry.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Moje děti kajícně a čisté,
věřící jsou všichni jen na oko? Ne! Já jsem také věřící a i ďábel je věřící! Proto jděte špinit něco jiného než bratry a sestry a nepomlouvejte nikoho bez důvodu.
(Sv. Gabriel Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Drahé děti,
Kněz je veselý? Ne vždycky, ale je v duchu a je klidný! Svěží je Pán a jeho slovo, proto se klanějte Bohu denně!
(Sv. Rozália Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Děti moje čisté,
jmenuji se tak jaký i jsem, Gabriel, proto mě nechtějte chápat, že jsem démon. Od nepaměti se zjevuje světcem.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Předrahé děti,
konečně jsme v chrámu, který mám velmi ráda. Jsem ve Františkánském chrámu a je zde i Antonín, Gabriel, Maria, Ježíš a Rozália! Pan koná dnes mimořádně vizionářské zázraky a vy to nechcete? Chcete. Tak čtěte všechny předešlé poselství!
(Sv. Terezie Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Moje děti čisté a veselé,
vždy je tu Pán a dává víru do pořádku lidem! Je přítomen i v oltářní svátosti. Jednejte mu poklonu v tomto chrámu. Pan volá jednotlivců do kostelů sám osobně.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Moje děti knížecí,
sledujte jméno mé a Páně v růženci a volte si i můj růženec, znovu připomínám.
(Gabriel Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)
 
Předrahou děti,
já Martin Svatý jsem tady a přišel jsem odevzdat odkaz přes Evu. Je zde velmi pěkně a já chodím po kostele. Hodně víte o mně a já jsem rád, že je to můj dóm, kde se dnes slavila slavnost pro růženec Pannu Marii. Já jsem rád, že je to čest pro mě být v chrámu.
(Sv. Martin Evě, 7.10.2010, Františkánský kostel, BA)