Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zjevení světců na Svátek Sv. Terezie z Lisieux

31. 1. 2011

Zjevení světců na Svátek Sv. Terezie z Lisieux

 

1.10.2010 na Svátek Sv. Terezie z Lisieux v Trnavě, byly řádně ukázáno zjevení a zapsány tyto odkazy:
 
Předrahé děti,
krásné věci jsou v nebesích a já jsem si je uchovávala i pro vás. Jsem proto v jiném předrahou rouchu.
Vejděte do slávy čistí. Já jsem to Jindřiška.
(Rozália Evě, 1.10.2010, doprovodila mě při cestování)
 
Předrahé děti,
já Panna Rozália jsem ráda, že je krásné a že je teplo. Pan rád chodil v pěkném i špatném počasí!
Pan je rád i já. Velmi se těšte na vítr? Ale vítr je i Duch Páně!
(Rozália Evě, 1.10.2010)
 
Předrahé moje děti,
slavnost je v kostele a to já chci! Na oslavu kříže! Pro jeho bolestné ukřižování! Pro jeho bolestné utrpení a věrnost! Sláva Pánu! Sláva! On je pro nás ukřižován! Vedeme proto dále válku s hříchem? Věřme, že je mocný nás uzdravit z hříchu i nemoci přes kříž, který jsem našla já, Svatá Helena.
(Sv. Helena Evě, 1.10.2010, Kostel Sv. Heleny, TA, při zjevováním Sv. Heleny)
 
Drahé děti,
sláva Pánu. Jsem ráda, že Sv. Helena je také zde. Přesně o chvíli se dá Hospodin do dalších zjevení! Proto poslouchejte pozorně! Mám pro vás dnes hodně překvapení. Milujte mě i nadále!
(Mária Evě, 1.10.2010, Kostel Sv. Heleny, TA)


 
Moje děti,
sláva Bohu! Krása je v mši sv. a já dnes mám svátek. Pan volá na vnější uctívání nebo vnitřní? Já jsem za vybělené hroby zvenčí? I! Ale uvnitř je to ticho v Kristu vzácnější než zlato a myšlení o Bohu v Duchu Hospodinově! Proto meditujte nad Pánem i já Sv. Terezie z Lisieux.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA, BBSJ)
 
Předrahé děti,
Sláva Pánu! Sv. Terezie je tu a já také! Voňte k mému Slovu a Hospodinovu! Pan je to, co je tady i já, Maria! Sláva! Sláva!
(Msria Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA, BBSJ)
 
Předrahé děti,
sláva Bohu, že je tu archanděl Patamiel, jsem ráda, že je tady.
(Maria Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA, BBSJ)
I anděl Lemusiniel.
 
Předrahé děti,
sláva Bohu, Pán volá na vás pro své díla! Pan ví, co potřebujete víc než vy sami. Sláva mu! Předrahou děti! Sláva mu!
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA, BBSJ)
 
V Hrubém kostele arch. Chomatiáš.
 
Růženec pro Trnavskou Pannu Marii
 (Maria Evě, 1.10.2010, Dóm Sv. Mikuláše, TA) viz Růžence
 
Pan ví, co je dnes v módě. Pan ví kdo je za vším. Ale Panna Maria chce i konzervativní věci a něco slušného. Pan ví, co je to slušné a co neslušné a kdy. Sám měl rád smělé věci, ale je to i tak Král.
(Maria Evě, 1.10.2010, katedrálním chrámu sv. Jana Křtitele, TA)
 
Předrahé děti moje malé,
jsem ráda, že je tady Pán a já i Marie. Volte si raději být malým a být dítětem jako společensky žít ve světě. Pan kárá hvězdy drogami, alkoholem, rozvody, depresemi za to, že nedali slávu Bohu. Pane náš, prosím za všechny, aby nepodceňovali malé dítě a to i dítě každého, kdo má rád mě. Prosím o péči o děti.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Kostel Sv. Jakuba, TA)
 
Předrahé děti,
já Panna Rozália mám všeho dost! Věnujte se Bohu pořádně! Věnujte se každé věci a to jsou poklady, které potřebujete. Ne peníze! Ale Boží věci potřebujete! A to je venkovní něco? Nejen, i vnitřní!
(Sv. Rozália Evě, 1.10.2010, TA)
 
Předrahou děti,
jsem tu znovu při mši a mám další moudrost. Předrahou děti, kdy konečně budete i spaseni? Nepřijali jste pravidla pro věčný život. Pravidla pro věčný život jsou v Bibli. Kromě desatera jsou to i další! A to přijměte, že kdo to nedodržuje jde do záhuby.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Dóm Sv. Mikuláše, TA)
 
Předrahé děti,
sláva Bohu! Sláva Bohu! Sláva Bohu! Já se těším z každého Slova v kostele. Přejde vás jít jinam, těch, kteří budete spaseni! Ochutnejte z ovoce mého Slova a Slova Panny Marie a Ježíše!
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
jsem tady a jsem živá. Panna Terezie je učitelka církve. Jenže není to tak, že to nemá co říct, co jsem já zanechala! Poprezírejte a postudujte moje díla.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
sláva Bohu! Pán má pro vás i mnoho dobra ode mne, nejen od sv. Terezie! Když přijdete sem do tohoto chrámu, volejte ke mně a já vás obdaří dítkami a dárky.
(Sv. Anton Paduánského Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
jsem tady a vím co je to láska. Rozněcuje ji a posílám vám na to Ducha Svatého. Chtějte opravdu přijmout nejen Pána a Marii, ale i víru v celém rozsahu. Věřte, že je to nezbytné pro věnování se Bohu v Sv. Duchu.
(Sv. Anton Paduánského Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahě děti,
sladkost moje je Maria a víra Kristova. Voňte k Písma a k bohoslužbě katolické. A věřte, že mně voní.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
jsem ráda, že je tu víno a eucharistie pro vás. Roďte ovoce hodné eucharistie a věřte v čistotu, kterou máte mít při ní.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
jsem tu opět. A vím, že odkaz vás někteří bolí a někteří nudí. Ale je to pro uspořádání vašich myšlenek srdíček. I Sv. Terezie má pro vás ještě něco.
(Sv. Anton Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Drahé děti,
jsem ráda, že jste tady. Přijdu k vám do domu Božího se slávou Hospodinovou. A věřte, že Ježíš je rád, že je tu pro vás Sv.. Anton Paduánského a Sv. Terezie z Lisieux! Nemějte mi to za zlé, když je Pán v kolotoči něčeho jiného.
(Maria Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
koláčky víte upéct! A to chce recepty! Ale číst ne! Tak chtějte recepty na svatost. Sám miluji koláčky. A vím, že je to poledne v tom, co je to stravování. Tak chtějte najít v Slově Božím koláčky, snídaně, hlavní chod.
(Sv. Anton Paduánského Evě, 1. 10. 2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
konečně je Pán rád ze svých kněží. I já jsem! Jsem rád! Máte radost ze všeho, co chce Pán říci přes svých proroků. Věřte, že ne všechno má Pán stejně dělat.
(Sv. Anton Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
jsem ráda, že radost existuje. Pan byl radostí pomazán. Věřte, že radost je důležitá. Pomozte si v tom tak, že hledejte více o Bohu a modlete se za nápady co. To je omyl, že víte co a všechno. Nevíte vůbec co všechno ještě potřebujete vědět k tomu, abyste rostly správně!
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
jsem ráda, že věříte vůbec. Věřte, že závisí na poznání. Zázraků je hodně. Proto si jděte studovat zázraky a vyhledávejte jejich druhy. Víra je v poznání a z doslechu a vidění. Mám pro vás leccos krásné: Zjevení Sv. Terezie s děťátkem v budoucnu.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
volíme světlo a lásku, ne tmu a nenávist. Láska není v špatných myšlenkách. Věřte proto v dobro bohoslužby.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
já Anton vím, co je to hněv Boží i jeho radost! Dělejte Pánu radost a to ať je cílem vašeho života. Protože hněv je za hříchy a ty byly v Sodomě.
(Sv. Anton Paduánského Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
zkouška je v mém objetí lehčí. Jděte za mnou a půjdete s lehkostí! Rozdávám i já Sv.. Ducha jako apoštolové a moji misionáři. Pan vejde k vám!
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
sláva Bohu! Sláva! Jsem vystrašená, že je tu i Pán? Ne! Ale on je tady!
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Předrahé děti,
proto se volá k Hospodinu, neboť Pán má opravdu pro vás různou pomoc. Jsem šťastná, když vidím Pomoc od Pána. A to je Královna Pomoci, Naše Paní, Panna Maria. A já ji miluji. Proto se dejte do sv. roucha křtem v Sv. Duchu.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Jezuitský kostel, TA)
 
Lidé!
Mikuláš je svatý! Věřte! Já jsem se řádně zjevil teď, že? Při Dómu Sv. Mikuláše! Věřte, že je to můj dům i opravdu! Jsem v něm a jsem rád! Pro nemluvňata Pan zjevil věci! A buďte nimi, dnes na svátek Sv. Terezie, rozhodněte se, že budete čistí!
(Sv. Mikuláš Evě, 1.10.2010, před Dómem Sv. Mikuláše, TA)
 
Lidé!
jsem rád, že jste mě přijali i Pán! Jsem rád, že jste v chrámě a rozdáváme s anděly různé dary na vaši ochranu. Pan protestoval při kupčení, ale vy neprodáváte v chrámu, jen sloužíte! Volejte k Hospodinu v den spasení a hledejte jej v různých symbolech a reálných zobrazeních v chrámu, který jste mi zasvětili, volejte! Volejte! Volejte! A Pán vás uzdraví z trápení!
(Sv. Mikuláš Evě, 1.10.2010, Dóm Sv. Mikuláše, TA)
 
Věřící děti,
když Pan měl 12 let, byl v chrámu jako tento. A volal k Bohu a sloužil! I když byl dítě! Volejte i vy k Bohu a budete sloužit. Pán má radost ze spasení! Má radost z uzdravování! Vždyť má takové i jména! Proto mu důvěřujte! On má povahu jako Spasitel a Lékař.
(Sv. Rozália Evě, 1.10.2010, Dóm Sv. Mikuláše, TA)
 
Andělé: Pekadiel, arch. a Vekadiel, anděl, byli v Dómu.
 
Předrahé děti,
sladká vůle Páně je v radosti a dělání radosti Pánu a lidem. Slaďte takto život. Všimněte si, že jen sladké nejedávate však! A že slzy jsou slané! Ale dítky pláčou, když něco chtějí! Buďte jako oni.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Dóm Sv.. Mikuláše, TA)
 
Předrahé děti,
když vejde duch do vás zůstanete v lásce, když ďábel zůstane v hněvu a neodpustíte nikomu ani malou věc! Ale věřte, že vaše zdraví bude podlomené. Proto odpouštějte. Řekněte si: Odpouštím! A to si říkáte sami pro sebe.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Dóm Sv. Mikuláše, TA)
 
Předrahé děti,
krásná Pánova vůle je radost. Ještě hodně je o vůli Páně co říct. Mohli bychom to rozebírat! Pro jeho věčné modlitby se věčně o ní můžeme povídat a otevírat poklady, které Pán přichystal.
(Sv. Terezie Evě, 1.10.2010, Dóm Sv. Mikuláše, TA)
 
Lidé!
konečně je Pán na leccos dobrý! Jsem rád, že jste uvěřili. A věřte, že ještě víra může růst dál! Vyberte se za poučením do Písma! Tam vám poroste víra. Jste škodná! Já nejsem!
(Sv. Mikuláš Evě, 1.10.2010, Dóm Sv. Mikuláše, TA)
 
Předrahé děti,
kradete někteří! Nekradnite! Za kradení nejste spaseni! Buďte spaseni! Věřte, že je to hřích! Za takový těžký hřích se nejde do nebes!
(Sv. Rozália Evě, 1.10.2010, cestou z TA)
 
Předrahé děti,
když vážně přemýšlíte o jednom dni volna od Pána! Nedělejte to! Pan je rád, když se řadíte se mnou! Těšíme se na všechno co bude! Hurá! Těšíme se!
(Sv. Rozália Evě, 1.10.2010, cca 22.00)